Veda a výskum

Vedecko-výskumná činnosť katedry zodpovedá odbornej profilácii študijných programov. Orientuje sa najmä na riešenie technických, technologických, organizačných, ekonomických a marketingových problémov v podnikoch z oblasti poštových služieb a elektronických komunikácií.

Teoretický a experimentálny výskum je zameraný predovšetkým na riešenie týchto problémov:

  • spojovej politiky a identifikovania spoločensky optimálnej úrovne spojových systémov,
  • efektívnosti a kvality v spojoch,
  • interakcie dopytu a ponuky v pošte a v oblasti elektronických komunikácií,
  • diagnostikovania podnikateľského prostredia v spojoch, rozpracovania vhodných metód diagnostikovania v spojových podnikoch a stanovovania účinných terapií v týchto podnikoch,
  • poľsko-slovensko-českej cezhraničnej spolupráce,
  • riadenie kvality v službách.

Výsledky riešenia výskumných úloh sú:

  • prezentované v publikačnej činnosti, na vedeckých konferenciách a rôznych podujatiach vedeckého i odborného charakteru doma i v zahraničí,
  • používané ako podkladové materiály, resp. dôvodové správy pre ústredné orgány štátnej správy a pre medzinárodné organizácie,
  • uplatňované v podnikoch z oblasti pošty a elektronických komunikácií vo forme aplikácií v technologických procesoch, v metodických pokynoch a pomôckach,
  • uplatňované vo výučbe.

Ku skvalitneniu vedeckovýskumnej činnosti prispieva spolupráca s podnikmi z rezortu pôšt a elektronických komunikácií, ako aj s univerzitami a spojovými organizáciami v zahraničí.

Konferencie a odborné semináre

Diagnostika podniku, controlling a logistika

Cieľom konferencie je vzájomná výmena vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku, hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, ako aj nadviazanie a prehlbovanie kontaktov s domácimi i zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami.

stránka konferencie Diagnostika podniku, controlling a logistika

Rozvoj euroregiónu Beskydy

Cieľom konferencie je poznávanie a diagnóza spoločensko-ekonomických podmienok, možností, činnosti samospráv a využívania európskych fondov s cieľom podpory a rozvoja územia euroregiónu.

POSTPOINT

Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je zamerané na rôzne oblasti poštového sektora a rozvíjanie spolupráce s poprednými domácimi i zahraničnými inštitúciami.

stránka POSTPOINT

MARVI

Stretnutie pedagógov a výskumných pracovníkov z univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ako aj zástupcov reklamných agentúr má za cieľ vzájomnú výmenu vedeckých informácií a záverov z oblasti marketingu vzdelávacích inštitúcií, ako aj nadviazanie a prehĺbenie kontaktov s domácimi i zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami.

stránka MARVI

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť