Štipendijný program Slovenskej pošty

Štipendijný program je určený pre študentov denného štúdia Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedry spojov študujúcich v:

akreditovaných bakalárskych študijných programoch: distribučné technológie a služby, elektronický obchod a manažment od 3. ročníka, 
akreditovaných inžinierskych študijných programoch: poštové inžinierstvo, elektronický obchod a manažment od 1. ročníka. 

Podmienky vstupu do štipendijného programu:
1. Záujemca musí byť študentom denného štúdia na Katedre spojov.
2.Pre vstup do štipendijného programu je potrebné vyplniť žiadosť o zaradenie do štipendijného programu pre študentov vysokých škôl a zaslať scan na stipendium@slposta.sk alebo poštou na adresu: 
Slovenská pošta, a. s.
Úsek ľudských zdrojov
Odbor vzdelávania a rozvoja
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
3. Na základe prijatej žiadosti bude záujemca pozvaný na osobný pohovor.
4. Po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru bude záujemca objednaný na lekársku preventívnu prehliadku v určenom zariadení SP, a. s. 
5. Po overení zdravotnej spôsobilosti uzatvorí SP, a. s., so študentom štipendijnú zmluvu.

Predmetom zmluvy je poskytnutie štipendia študentovi a záväzok študenta po úspešnom vykonaní štátnej skúšky uzatvoriť pracovnú zmluvu na tri roky.

SP, a. s., poskytne študentovi v štipendijnom programe počas štúdia štipendium na základe splnenia kritéria dosiahnutých študijných výsledkov:
do priemeru 1,5 (vrátane) z povinných predmetov / 750 EUR / semester,
do priemeru 2,5 (vrátane) z povinných predmetov / 600 EUR / semester.

Výhody štipendijného programu:
zadanie témy záverečnej bakalárskej/diplomovej práce súvisiacej s problematikou SP, a. s.,
absolvovanie odbornej praxe na pracoviskách SP, a. s.,
zapojenie sa do projektov SP, a. s.,
garantované pracovné miesto na dobu neurčitú v SP, a. s.,
poskytnutie štipendia na základe splnenia kritéria dosiahnutých študijných výsledkov.

 
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť