História

Katedra spojov disponuje dlhoročnými skúsenosťami s riešením technických, technologických, organizačných, ekonomických a marketingových problémov v podnikoch pôsobiacich v uvedených oblastiach. Jej začiatky siahajú do roku 1961, kedy bola oficiálne zriadená Katedra prevádzky a ekonomiky spojov, ktorá pôsobila ako oddelenie pri Katedre prevádzky a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy.

V tomto období bol vedúcim katedry prof. JUDr. Jan Bušák. Súčasne so založením katedry sa začal rozvíjať študijný odbor Prevádzka a ekonomika spojov, čo bolo ovplyvnené nedostatkom odborníkov v rezorte spojov. Práve rozvoj v uvedenom rezorte dal podnet k tomu, že sa pri základnom študijnom odbore Prevádzka a ekonomika spojov otvorila v roku 1976 špecializácia pre technickú prevádzku pošty.

Z dôvodu požiadaviek rezortu spojov na absolventov tejto katedry a jej medzinárodné uznávanie je dôležité uviesť, že 09. 12. 1976 bola pôvodná Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy premenovaná na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Neskôr bola vysoká škola premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov. Tento fakt s veľkým uznaním prijali zahraničné univerzity, čo vytvorilo priestor pre rozsiahlu spoluprácu katedry so zahraničím.

Po krátkom prerušení činnosti v rokoch 1967 - 1970, sa od roku 1971 znovu obnovila činnosť Katedry spojov pod vedením prof. Ing. Gabriely Mokošovej, CSc., ktorá stála na čele katedry do roku 1990. V nasledujúcom období viedli Katedru spojov prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc. (1990-1996), prof. Ing. Jana Štofková, CSc. (1996-1999) a prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (1999-2002). V rokoch 2002 - 2003 bo vedúcim katedry opäť prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc. a od roku 2003 až po rok 2016 bola vedúcou katedry doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD. V súčasnosti vedie katedru doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková.

V súčasnosti Katedra spojov poskytuje vzdelávanie v dennej i externej forme štúdia v troch stupňoch - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom. S rozvojom služieb a budovaním informačnej spoločnosti dochádza postupne k rozširovaniu uplatnenia absolventov.

Cieľom je pripraviť ich pre potreby riadenia podnikateľských subjektov pôsobiacich v oblasti poštových služieb a elektronických komunikácií so schopnosťou rozvíjať využitie informačno-komunikačných technológií, pre potreby riadenia na všetkých organizačných stupňoch uvedených subjektov.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť