Všeobecné informácie

Katedra spojov poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov, ktoré sa uskutočňujú v troch stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom.

Akreditované študijné programy

Bakalárske študijné programy:

  • distribučné technológie a služby
  • elektronický obchod a manažment.

Inžinierske študijné programy:

  • poštové inžinierstvo;
  • elektronický obchod a manažment.

Termin podania prihlášok: do 31. marca 2020 (1. stupeň vysokoškolského štúdia)

                                         do. 31. marca 2020 (2. stupeň vysokoškolského štúdia
Poplatok za prijímacie konanie: 20 € (na jednu prihlášku je možné uviesť iba 1 študijný program)
Termín prijímacieho konania: 5. –10. jún 2020 (druhé kolo 27. – 28. august 2020)

Pre bližšie informácie kliknite na tento link.

Doktorandské študijné programy (na Fakulte PEDAS):

  • dopravná technika a technológia
  • poštové technológie 
  • dopravné služby
  • ekonomika dopravy, spojov a služieb
  • ekonomika a manažment podniku

Bližšie informácie o prijímacom konaní (kontaktoch, termínoch a elektronickej prihláške) na bakalárske štúdium a inžinierske štúdium nájdete na stránke Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

Zatvoriť