Všeobecné informácie

Katedra spojov poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov, ktoré sa uskutočňujú v troch stupňoch štúdia - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom.

Akreditované študijné programy pre akademický rok 2022/2023

Bakalárske študijné programy:

  • distribučné technológie a služby
  • elektronický obchod a manažment.

Inžinierske študijné programy:

  • poštové inžinierstvo;
  • elektronický obchod a manažment.

Termin podania prihlášok 1.kolo: do 31. marca 2022 (1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia)

Termin podania prihlášok 2.kolo: do 12. augusta 2022 (1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia)

Poplatok za prijímacie konanie: 20 € (na jednu prihlášku je možné uviesť iba 1 študijný program)
Termín prijímacieho konania, pre oba stupne vysokoškolského štúdia: 10. – 5. jún 2022 (druhé kolo 25. – 26. august 2022)

Pre bližšie informácie kliknite na tento link.

Doktorandské študijné programy (na Fakulte PEDAS):

  • dopravná technika a technológia
  • poštové technológie 
  • dopravné služby
  • ekonomika dopravy, spojov a služieb
  • ekonomika a manažment podniku

Termin podania prihlášok 1.kolo: do 31. máj 2022 (3. stupeň vysokoškolského štúdia)

Termín prijímacieho konania: 1.kolo 24. júna 2022 (3. stupeň vysokoškolského štúdia)

Bližšie informácie o prijímacom konaní (kontaktoch, termínoch a elektronickej prihláške) na bakalárske štúdium a inžinierske štúdium nájdete na stránke Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

 

Zatvoriť