Informácie od pedagogického tajomníka

 

 1. Pre adresné zasielanie informácií ohľadom  odovzdávania záverečných práca dokumentov s tým spojených, prosím čo najskôr kontaktujte svojich tajomníkov, aby mali k dispozícii Váš mail, na ktorý Vám môžu posielať aktuálne informácie - tzn. napíšte im, že patríte v deň :...do komisie č.: ...a Váš kontakt je: .... (uveďte mail, ktorým pravidelne komunikujete). Termín nahlásenia: do 18.5.2020.
 2. Štátne skúšky v r. 2020 sa budú konať prezenčnou formou (štandardne v učebniach).
 1. Harmonogramy sú predbežné a je možné, že sa v prípade potreby zmenia. Dokument harmonogram je v pod menu dôležité dokumenty, ale zde v odkaze: Bc harmonogram 2020.
 1. Poradie študentov v komisii nie je konečné – je možné, že sa budú usporiadavať podľa tém, resp. podľa priezviska. Ide len o vytvorenú skupinu študentov na daný deň prislúchajúcu danej komisii.
 1. Čas začatia pre každého študenta zatiaľ nie je stanovený ani časové rozostupy medzi študentami – všetko bude doplnené neskôr.
 1. Študenti, ktorí požadujú ubytovanie počas štátnic: v prípade potreby objednať si nocľah počas štátnych skúšok v ubytovacích zariadeniach UNIZA, môžete urobiť rezerváciu individuálne priamo u riaditeľa ubytovacieho zariadenia.
 1. Informácie o priebehu štátnych skúšok Vám budú zasielať tajomníci komisií. Prosím rešpektujte ich pokyny a dodržiavajte stanovené dátumy. V prípade nejasností môžete kontaktovať tajomníka komisie, prípadne posielajte dotazy na: kovacikova@fpedas.uniza.sk

v prípade, že budeme vedieť odpovedať – odpovieme, prípadne zistíme odpoveď u kompetentných osôb. Zatiaľ dostupné informácie:

 • záverečné skúšky sa budú vykonávať štandardným spôsobom (nie online)
 • študenti dostanú v dostatočnom predstihu harmonogram štátnych skúšok
 • každý študent bude mať presne určený čas, po jeho obhajobe mu komisia zverejní hodnotenie, aby mohol odísť z miestnosti a aby mohol pokračovať v obhajobe ďalší študent
 • študenti sa budú  podľa možnosti zdržiavať v exteriéri a na zavolanie (telefonické alebo iným spôsobom) prídu do miestnosti, kde bude komisia.
 1. Na stránke KS je vložený odkaz a pokyny pre objednávanie tlače záverečných prác. Stačí ak dáte tlačiť 2 ks práce, jedna ostáva na katedre a druhú si prevezmete na štátniciach pri obhajobe. Odkaz: Informácie týkajúce sa tlače a väzby zaverečnej práce.
 2. do 1.6. musí byť Bc. práca akceptovaná v EZP, tzn. Dokumenty, ktoré Vám vygeneruje EZP - licenčná zmluva, potvrdenie o vložení práce majú mať dátum do 1.6. vrátane. Tieto dva dokumenty si vytlačte. 

 3. Odovzávanie záverečných prác - zabezpečuje ŽU EDIS. Do EDISu (zabezpečuje tento rok tlač a viazanie všetkých prác) zadávate práce  (ve formate v PDF, viac v bode 7) tiež do 1.6. EDIS doručí zviazané práce na katedru. 1 práca zostane na katedre a jedna Vám bude odovzdaná v deň śtátnic. EDIS zabezpečuje tlač a dodanie všetkých prác. Všetky ďalšie pokyny Vám podajú tajomníci, keď budú mať aj oni viac informácií.  Nezabudnite vložiť oskenované oficalné zadanie do záverečnej práce- nemusí byť podpísané vedúcim prace. Postup vloženia záverečnej práce je na portáli vzdelavanie.

Oznam pre študentov 2. ročníka Bc.  – na témy BP pre rok 2020/2021 sa budete môcť prihlasovať na začiatku zimného semestra 2020/2021 elektronicky v systéme vzdelávanie v časti Záverečné práce(september/október 2020). Bližšie informácie a postup budú vložené na stránke KS v priebehu júna 2020 a aktualizované budú v septembri 2020.

 

V prípade, že niekto má záujem pracovať na vlastnej vybranej téme s konkrétnym vedúcim práce z Katedry spojov, môže vedúceho osloviť v priebehu letného semestra 2019/2020 a dohodnúť si s ním spoluprácu (v takomto prípade, si tému nebudete vyberať elektronicky – z dostupných tém Záverečných prác – ale téma bude do zoznamu prác pridaná Vašim vedúcim, už aj s Vašim menom). V prípade nejasností mi zasielajte dotazy v priebehu marca.

Martina.Kovacikova@fpedas.uniza.sk

Upozornenie: priebežne sledujte stránku KS, vzhľadom na možné zmeny termínov.

Ing. M. Kováčiková, PhD.

pedagogický tajomník

Zatvoriť