Informácie od pedagogického tajomníka

Informácie pre končiace ročníky v akademickom roku 2023/2024

Výber témy záverečnej práce

1.       Študenti, ktorí nemajú tému – témy sú v zozname oddelené a sú písané klasickým písmom

Témy záverečných prác sa budú vyberať na začiatku zimného semestra, prostredníctvom prihlasovania sa na tému v systéme Vzdelávanie. Pokyny budú zverejnené prvý týždeň zimného semestra (obvyklý postup: témy prác s anotáciou a školiteľom budú najskôr len „na videnie“, aby ste si v kľude mohli prezrieť obsah témy, nájsť ďalšie dostupné informácie k téme..., následne bude stanovený deň, kedy sa môžete na tému prihlásiť. Vzhľadom na to, že dostupné témy sú pre všetkých zverejnené naraz, prístup bude pre všetkých študentov naraz, uvažujte nad výberom viacerých tém, aby v prípade, že sa nestihnete prihlásiť tému, ste mali aj inú v zálohe).

UPOZORNENIE: na tému sa budete môcť prihlásiť len cez vzdelávanie v stanovený termín – nie iným spôsobom. K týmto zverejneným témam už máte rovnaký prístup.

(možnosť dohody so školiteľom Vám bola oznámená a  bola v priebehu letného semestra)

2.       Študenti, ktorí tému majú vypísanú na základe dohody so školiteľom – témy sú v zozname oddelené a sú písané tučným písmom - boldom

Témy záverečných prác budú vo vzdelávaní už s Vašim menom – tému si nevyberáte.

V prípade otázok píšte na mail:  martina.kovacikova@uniza.sk


Dostupné témy - výber v septembri, zoznam a anotácie budú v predmete Záverečná práca, zapisovanie na tému bude podľa pokynov zverejnených na stránke KS/na Seminári k ZP

Analýza možností modernizácie odborného vzdelávania v podmienkach Slovenskej pošty, a. s

Recommerce ako významný trend v e-commerce

Vnímanie nových trendov v e-commerce z pohľadu zákazníka

Spoločensky zodpovedné podnikanie ako nástroj marketingovej komunikácie

Internet vecí a jeho využitie v rámci udržateľnosti

Analýza smart riešení v logistike elektronického obchodu

Analýza možností využitia digitálneho dvojčaťa v podnikoch prevádzkujúcich elektronický obchod

Analýza nástrojov umelej inteligencie vhodných pre študentov

Analýza nástrojov na sledovanie portfólia kryptomien

Optimalizácia investícií v digitálnom veku

Záujem študentov o kultúrno-kreatívne aktivity v meste Žilina

Možnosti využitia prvkov umelej inteligencie v oblasti elektronického obchodovania

Adaptácia systémov manažérstva environmentu vo výrobných podnikoch a v podnikoch služieb/ v podnikoch prevádzkujúcich elektronické obchodovanie

Identifikácia environmentálneho dopadu v súvislosti s prevádzkou podniku

Analýza vnímania prvkov bankovníctva a poisťovníctva u študentov vysokoškolského vzdelávania vo vybraných krajinách

Prínosy a hrozby umelej inteligencie v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Analýza vplyvu faktorov na úspešnosť elektronického obchodu

Analýza modelov zrelosti podnikov pre implementáciu konceptu Industry 4.0

Využívanie služieb e-Governmentu

Digitálne verejné služby na Slovensku

Analýza teoretických modelov spotrebiteľského správania z hľadiska typológie spotrebiteľov

Tvorba reklamného predmetu pre študenta vysokej školy

Analýza spotrebiteľských preferencií a trendov na trhu elektronických komunikácií

Súčasný stav ochrany spotrebiteľa v oblasti elektronických komunikácií

Finančná gramotnosť študentov vysokej školy

Dopad cirkulárnej ekonomiky na kvalitu života v regióne

Vplyv Internetu vecí (IoT) na logistiku a riadenie dodávateľského reťazca

Rola umelej inteligencie pri zlepšovaní riadenia dodávateľského reťazca

Analýza marketingovej komunikácie vybraného elektronického obchodu na sociálnych sieťach

Analýza marketingovej komunikácie vybraného podniku na sociálnych sieťach

Využívanie a prevádzková efektívnosť prevádzkovania vyvolávacích systémov v podmienkach poštového podniku Slovenská pošta, a. s.

Digitálne zručnosti študentov vybranej vysokej školy v Slovenskej republike

Analýza vplyvu influencer marketingu na marketingovú komunikáciu v oblasti elektronického obchodu.

Perspektíva využívania práce na platforme (Platform work) ako novej formy zamestnania v podmienkach Slovenskej republiky

Analýza trendov vo vzdelávaní a rozvoji zamestnancov v podnikoch, prevádzkujúcich elektronický obchod

Zážitková ekonomika - novodobý trend v ekonomike

Vplyv digitálnej transformácie na riadenie ľudských zdrojov

Analýza bezpečnosti při nakupování v C2C modelu

Analýza spokojnosti obyvateľstva s poskytovanými službami pošty vo vybranom regióne

Analýza motivácie žien študovať v oblasti informačných technológií

Etické a právne implikácie AI v oblasti elektronického obchodu

Změna nákupního chování zákazníku v e-commerce v důsledku pandemie covid-19

Analýza nákupného správania spotrebiteľa vo vybranom podniku, prevádzkujúcom elektronický obchod

Analýza vplyvu sociálnych sietí na marketingovú komunikáciu v oblasti elektronického obchodu.

Nákupné správanie spotrebiteľa na vybranom trhu s ohľadom na preferenciu miesta predaja

Spoločenská zodpovednosť manažérov a manažérska etika vo vybranom podniku, poskytujúcom elektronické služby

Analýza možností digitalizácie vybranej agendy na vybranom okresnom úrade


Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť