Informácie od pedagogického tajomníka

 

Doplnenie informácií pre končiaci ročník – záverečné práce:

V prípade, že ste mali dohodnutú spoluprácu na záverečnej práci z predchádzajúceho roku – a chcete na téme spolupracovať v tomto akademickom roku – je nutné pre následné spracovanie štátnicových dokumentov, opätovné potvrdenie spolupráce. To znamená, že je nutné v prípade záujmu o tému osloviť zadávateľa témy a požiadať o spoluprácu.

Možnosti:

Ak sa dohodnete, zadávateľ vypíše opätovne tému s Vašim menom.

Ak sa na spolupráci nedohodnete - budete si vyberať novú tému záverečnej práce, podľa pokynov aktualizovaných na stránke KS.

Ak neoslovíte zadávateľa témy - budete si vyberať novú tému záverečnej práce, podľa pokynov aktualizovaných na stránke KS.

Oznam pre 3. ročník Bc.:

Témy BP

  1. Informácie týkajúce sa výberu tém BP, budú k dispozícii počas prvého týždňa zimného semestra na stránke KS (dostupnosť tém, spôsob výberu, dátum výberu).
  2. V prípade, že už máte dohodnutú tému s vyučujúcim z katedry, je potrebné, aby ste mali konečný návrh témy BP pripravený do 8.9.2020 vrátane (samozrejme v spolupráci s vedúcim práce). Vyučujúci, ktorý bude tému viesť ju odovzdá 9.9.2020 na katedre k jej posúdeniu, pripomienkovaniu a schváleniu. Formulár pre návrh témy BP nájdete na stránke KS v časti Dokumenty. Nezabudnite v tomto tlačive uviesť všetky požadované informácie.

Po spracovaní tém BP pedagogickým tajomníkom:

  1. Oficiálne odovzdávanie zadaní tém DP, je zatiaľ naplánované na šiesty týždeň zimného semestra. Zadanie je nutné prevziať osobne. (Ak by sa situácia ohľadom prezenčnej formy výuky zmenila, informácie nájdete na stránke KS). Dátum a čas bude upresnený, informácie budú na stránke KS.

Predbežný harmonogram opakovaných štátnic lze stiahnuť zde.

Ide len o predbežný harmonogram, skontrolujte si prosím jeho možnú aktualizáciu v piatok pred štátnicami, t.j. tri pracovné dni pred konaním štátnej skúšky.

Ing. M. Kováčiková, PhD.

pedagogický tajomník

Zatvoriť