Partnerstvá

Katedra spojov spolupracuje s podnikmi a inštitúciami, ktorých podnikateľská činnosť úzko súvisí so študijnými odbormi a zameraním vzdelávania na katedre. V rámci spolupráce s praxou sa uskutočňujú exkurzie na vybrané, technologicky vysoko inovatívne pracoviská, výberové prednášky odborníkov z praxe, zadávanie tém a vedenie diplomových prác, pričom sú vyberané témy, ktoré sú využiteľné v praxi; riešenie projektov zameraných na konkrétne potreby a problémy praxe, sponzoring odborných konferencií, pobytové mobility študentov a pedagógov.

Z podnikateľského sektora spolupracuje katedra s nasledovnými inštitúciami:

 • DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
 • Prima banka, a. s.,
 • DHL International Slovakia, s. r. o.,
 • GLOBALTEL, s. r. o
 • Orange, a. s.,
 • PD Consulting
 • Poštová banka, a. s.,
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • Schoeller Arca Systems, s. r. o.,
 • Telekom, a.s.,
 • Slovenská pošta, a. s.
 • AnyLogic

Významná je taktiež spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Zahraničná spolupráca Katedry spojov je orientovaná na zapojenie sa do medzinárodných vzdelávacích a výskumných programov v rámci Európskej únie. Členstvo a aktívna činnosť v európskych organizáciách a univerzitných sieťach majú významnú úlohu pri zlepšovaní imidžu katedry.V súčasnosti je rozvinutá spolupráca vo forme vyzvaných prednášok, študentských exkurzií, organizovania a účasti na konferenciách, participácie pri riešení vedeckovýskumných projektov s viacerými partnermi, napr.:

 • Česká pošta, s. p.,
 • Český telekomunikační úřad,
 • Deutsche Post AG (Nemecko),
 • EPFL (Swiss Federal Institute of Technology),
 • Fachhochschule Darmstadt (Nemecko),
 • Fiducia AG (Nemecko),
 • Finland Post Corporation (Fínsko),
 • Fontyx Eidhoven (Holandsko),
 • Hungarian Post Office Ltd. (Maďarsko),
 • IBA CZ, s. r. o. (Česká republika),
 • Siemens AG (Nemecko),
 • Spectos GmbH (Nemecko),
 • Széchenyi István Universtity (Maďarsko),
 • Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta J. Pernera (Česká republika),
 • University of Szczecin (Poľsko),
 • Urzad Marszalkowski Wojwodstwa Slaskiego (Poľsko),
 • Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt (Česká republika),
 • Télécom & Management SudParis (Francúzsko).
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť