Informácie od pedagogického tajomníka

Informácie pre končiace ročníky v akademickom roku 2023/2024

Výber témy záverečnej práce

1.       Študenti, ktorí nemajú tému – témy sú v zozname oddelené a sú písané klasickým písmom

Témy záverečných prác sa budú vyberať na začiatku zimného semestra, prostredníctvom prihlasovania sa na tému v systéme Vzdelávanie. Pokyny budú zverejnené prvý týždeň zimného semestra (obvyklý postup: témy prác s anotáciou a školiteľom budú najskôr len „na videnie“, aby ste si v kľude mohli prezrieť obsah témy, nájsť ďalšie dostupné informácie k téme..., následne bude stanovený deň, kedy sa môžete na tému prihlásiť. Vzhľadom na to, že dostupné témy sú pre všetkých zverejnené naraz, prístup bude pre všetkých študentov naraz, uvažujte nad výberom viacerých tém, aby v prípade, že sa nestihnete prihlásiť tému, ste mali aj inú v zálohe).

UPOZORNENIE: na tému sa budete môcť prihlásiť len cez vzdelávanie v stanovený termín – nie iným spôsobom. K týmto zverejneným témam už máte rovnaký prístup.

(možnosť dohody so školiteľom Vám bola oznámená a  bola v priebehu letného semestra)

2.       Študenti, ktorí tému majú vypísanú na základe dohody so školiteľom – témy sú v zozname oddelené a sú písané tučným písmom - boldom

Témy záverečných prác budú vo vzdelávaní už s Vašim menom – tému si nevyberáte.

V prípade otázok píšte na mail:  martina.kovacikova@uniza.sk


 

Dostupné témy - výber v septembri, zoznam a anotácie budú v predmete Záverečná práca, zapisovanie na tému bude podľa pokynov zverejnených na stránke KS/na predmete Seminár k ZP

Podnikateľský plán vybraného podniku prevádzkujúceho elektronický obchod

Návrh marketingovej stratégie podniku prevádzkujúceho elektronický obchod

Návrh využitia smart glasses v logistických podnikoch na Slovensku

Smart riešenia vo vybranom podniku

Smart riešenia vo vybranom meste

Racionalizácie vybranej poštovej prepravnej siete

Štúdia skutočných tokov vybraných poštových zásielok v SR

Návrh uplatnenia vybraných technologických trendov v e-commerce

Faktory vplývajúce na nákupné rozhodovane zákazníka pri uskutočňovaní online nákupu

Hodnotenie efektívnosti podnikov pôsobiacich na poštovom trhu využitím metódy DEA

Hodnotenie efektívnosti vybraných organizácií v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Návrh kľúčových indikátorov výkonnosti a spôsobu ich vyhodnocovania v oblasti kreatívneho priemyslu

Inovácia vybraného procesu v podniku prevádzkujúcom elektronický obchod

Využite AI v oblasti elektronického obchodovania

Implementácia systému manažérstva environmentu v podniku prevádzkujúcom elektronický obchod

Možnosti rozvoja zeleného bankovníctva

Návrh inovácie portfólia produktov vo vybranom podniku poskytujúcom elektronické služby.

Návrh nových foriem komunikácie manažérov prostriedkami IKT vo vybranom podniku poskytujúcom elektronické služby

Efekty online marketingových kampaní na cieľové skupiny

Efekty offline marketingových kampaní na cieľové skupiny

Faktorová analýza spotrebiteľského správania s ohľadom na koncepciu omni channel.

Nákupné správanie zákazníka na vybranom trhu s ohľadom na preferenciu miesta predaja.

Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie na vybranom trhu.

Návrh implementácie vhodnej ISO normy v podmienkach vybraného podniku pôsobiaceho v oblasti elektronického obchodu a služieb

Návrh implementácie vhodnej ISO normy v podmienkach vybraného podniku pôsobiaceho v oblasti poštových služieb

Návrh koncepcie mestskej cirkulárnej ekonomiky

Návrh kľúčových indikátorov výkonnosti a spôsobu ich vyhodnocovania v oblasti mestskej cirkulárnej ekonomiky

Ekologická udržateľnosť v oblasti elektronického obchodu

Rola umelej inteligencie pri zlepšovaní riadenia dodávateľského reťazca

Návrh stratégie marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach pre vybraný podnik

UX optimalizácia registračného procesu webového portálu Aktuality.sk

Návrh inovácie vybranej digitálnej platformy

Návrh investičnej stratégie pre investovanie do kryptomien

Návrh využitia kryptomien ako nástroja na zvýšenie motivácie zamestnancov

Návrh obchodného systému pre virtuálne meny s využitím prvkov umelej inteligencie

Návrh funkcionalít a možností informačného systému na evidenciu Erasmus+ mobilít pre vysoké školy

Firemní bezpečnostní vzdělávání: Vývoj webového portálu pro vzdělávání zaměstnanců

Návrh stratégie marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach pre vybraný elektronický obchod

Návrh digitalizácie objednávacieho procesu vo vybranom podniku

Internetová bezpečnost: Vývoj interaktivního webového portálu pro osvětu a ochranu

Bezpečnost plateb na internetu: Analýza, vzdělávání a opatření

Perspektíva finančných služieb Slovenskej pošty, a.s., a možnosti ich stabilizácie alebo rozvoja

Návrh obchodnej stratégie pre forexový trh s využitím technickej analýzy a automatického obchodného systému

Využívanie nákupných portálov pri online nakupovaní potravín

Návrh internetovej reklamnej kampane pre podnik prevádzkujúci elektronický obchod

Návrh business modelu pre vybraný subjekt pôsobiaci v sektore služieb.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť