Informácie od pedagogického tajomníka

Študenti 2. roč. Ing.

Postup pri výbere témy DP:

 • 4. – 6. októbra, budú témy a ich anotácie len k nahliadnutiu na: Vzdelávanie – Hlavná ponuka - Záverečné práce. V prípade, že práca nemá anotáciu, alebo nájdete chybné zadanie (najmä pri témach na meno), kontaktujte martina.kovacikova@fpedas.uniza.sk. Po rozkliknutí, si môžete pozrieť anotáciu k príslušnej téme. Pri niektorých témach sú uvedené požiadavky na študenta v časti Interný komentár katedry. Pri každej téme je uvedený školiteľ – Vedúci diplomovej práce.
 • 7. októbra o 12:00,bude sprístupnená možnosť prihlásiť sa na tému na: Vzdelávanie – Hlavná ponuka - Záverečné práce (po kliknutí na ikonu v príslušnom riadku, kde je uvedená téma práce). Takto je termín nahlásený na CIKT, ktoré spravuje IKT na UNIZA
  • študenti, ktorí mali dohodnutú spoluprácu vopred (napr. opakované potvrdenie témy pri opakovaní ročníka zo strany vedúceho práce, vopred dohodnutá spolupráca pri tvorbe témy...): v prípade, že nájdete v téme/anotácii preklep, prípadne nesprávne prihlásenie – kontaktujte ma mailom do 5.10.2021)
  • študenti, ktorí tému vybratú nemajú, si ju budú vyberať osobne kliknutím na ikonu, ktorá sa objaví pri príslušnej téme, keď bude systém prihlasovania aktívny. Vzhľadom na to, že každý máte rovnaký prístup k témam, odporúčam nájsť si 2-3 témy (ak by téma, ktorú prioritne chcete bola obsadená skôr ako sa na ňu prihlásite.
 • Zameranie práce vzhľadom na študijný program: ozn. PI – Poštové inžinierstvo, všetky práce bez tohto označenia sú pre Elektronický obchod a manažment
 • Ihneď po zapísaní sa na tému kontaktujte mailom vedúceho práce, pre dohodnutie ďalšieho postupu (najneskôr 15.10.), do kópie mailu vložtemartina.kovacikova@fpedas.uniza.sk Mailové adresy  zamestnancov KS, prípadne zamestnancov UNIZA, nájdete na stránke KS, prípadne v adresári zamestnancov UNIZA, pri externých sú k dispozícii po rozkliknutí detailu témy. V prípade problému s adresou kontaktujte: martina.kovacikova@fpedas.uniza.sk
  • Po vybratí témy, po prihlásení sa na tému: Mail vedúcemu práce píšte slušne, stručne a jasne. Napr.: Dobrý deň....vzhľadom na to, že ma zaujala Vaša téma „....názov....", chcel/a by som Vás požiadať/poprosiť o spoluprácu pri jej riešení...).  
  • Do mailu uveďte kontaktné údaje: Vaše meno priezvisko, študijnú skupinu, školský mail, prípadne aj mail, prostredníctvom ktorého komunikujete, telefonický kontakt.
  • Kontaktné údaje (všetky vypísané vyššie) posielajú svojim vedúcim aj študenti, ktorí už majú prácu „na meno" (ak tak ešte neurobili)
 • 29. októbra budú vystavené tlačivá oficiálneho zadania DP. Spôsob ich odovzdania/doručenia, bude závisieť od aktuálneho spôsobu vzdelávania (prezenčne/dištančne) – upresním.

Študenti, ktorí už majú na akademický rok 2021/2022 dohodnutú a potvrdenú spoluprácu ohľadom záverečnej práce, budú mať v zozname tému vypísanú rovno s ich menom.

Sledujte priebežne stránku KS, kvôli doplňujúcim informáciám (aspoň raz za týždeň). Aktualizáciu informácií, v prípade potreby, robím prioritne v pondelok, no je možné, že situácia si vyžiada aktualizáciu aj počas iných dní.

V prípade akýchkoľvek dotazov píšte na mail: martina.kovacikova@fpedas.uniza.sk

V prípade zmeny v dátumoch/časoch budem informovať na stránke KS..

Zatvoriť