Štátne skúšky

  • Štátnymi skúškami sa overuje, či študent získal vedomosti a zručnosti požadované študijným plánom a či je pripravený na výkon povolania. Štúdium v bakalárskych a inžinierskych študijných programoch sa ukončuje štátnou skúškou.
  • Štátne skúšky na fakulte sa konajú podľa § 63 zákona. Štátnu skúšku na Katedre spojov tvoria predmety: záverečná práca a jej obhajoba. Predmety štátnej skúšky pre daný študijný program sú určené samotným študijným programom.
  • Konať štátnu skúšku môže študent až po splnení všetkých ostatných študijných povinnostípredpísaných študijným programom.
  • Opakovať štátnu skúšku, resp. každý z jej jednotlivých predmetov (t.j. záverečnú prácu a predmety, ak sú súčasťou štátnej skúšky), môže študent maximálne dvakrát, a to do termínu podľa § 2 ods.10.
  • Organizáciu štátnych skúšok v danom študijnom programe zabezpečujú profilové katedry v súčinnosti s referátom vzdelávania.
  • Štátnu skúšku musí študent absolvovať (vrátane jej prípadného opakovania) najneskôr v termíne obmedzenom maximálnou dobou štúdia uvedenou v § 2 ods. 10.

Bližšie informácie nájdete v §21-§26 Študijného poriadku fakulty

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť