Vedenie katedry

Vedúca katedry

doc. Ing. Dr. Margita Majerčáková
tel.: +421 41 513 31 00
e-mail: margita.majercakova@fpedas.uniza.sk

Oddelenie ekonomiky spojov

doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD., DipIFR
E-mail: Miriam.Jankalova@fpedas.uniza.sk

Oddelenie technológie a prevádzky spojov

doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD.
E-mail: lucia.madlenakova@fpedas.uniza.sk

Oddelenie elektronických komunikácií a služieb

prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
E-mail: Radovan.Madlenak@fpedas.uniza.sk

Sekretárka vedúcej katedry

Ing. Božena Gašková
tel.: +421 41 513 31 01
e-mail: bozena.gaskova@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť