Upozornenie - dôležité

Študent je po výbere témy záverečnej práce povinný bezodkladne odovzdať návrh svojej práce svojmu tútorovi. Návrh zadania záverečnej práce obdržite od svojho vedúceho. Termín 31. 10. je viazaný na príjem oficiálneho zadania Vašej práce, nie na dátum odovzdania návrhu zadania záverečnej práce svojmu tútorovi.

Výber tém sprístupnený!!!

Link pre výber záverečnej práce je:

Prihlásiť sa na odber