Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Achimská, Veronika, Ing., PhD. veronika.achimska@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 17
Achimský, Karol, prof. Ing. RNDr., CSc. karol.achimsky@fpedas.uniza.sk BF447 +421/41/513 31 12
Bajza, Filip, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
filip.bajza@stud.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Čorejová, Tatiana, Dr. h. c. prof. Ing., PhD. tatiana.corejova@fpedas.uniza.sk BF440 +421/41/513 31 14
Fabuš, Juraj, Ing., PhD. juraj.fabus@fpedas.uniza.sk BF407 +421/41/513 31 35
Garbárová, Miriam, Ing., PhD. miriam.garbarova@fpedas.uniza.sk BF410 +421/41/513 31 28
Gašková, Božena, Ing.
Sekretárka vedúceho katedry (Katedra spojov)
bozena.gaskova@fpedas.uniza.sk BF444 +421/41/513 31 01
Hollá Bachanová, Petra, Ing., PhD. petra.bachanova@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 18
Chinoracký, Roman, Ing., PhD. roman.chinoracky@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 20
Jaculjaková, Simona, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
simona.jaculjakova@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Jankalová, Miriam, doc. Ing., PhD., DipIFR
Vedúci oddelenia (Oddelenie ekonomiky spojov - Katedra spojov)
miriam.jankalova@fpedas.uniza.sk BF448 +421/41/513 31 34
Janošková, Patrícia, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
patricia.janoskova@stud.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Jucha, Peter, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
peter.jucha@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Kincl, Martin, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
martin.kincl@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Komačková, Stanislava, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
stanislava.turska@fpedas.uniza.sk - -
Koncová, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
dominika.koncova@stud.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Kováčiková, Martina, Ing., PhD. martina.kovacikova@fpedas.uniza.sk BF411 +421/41/513 31 23
Krejnus, Matej, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
matej.krejnus@stud.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Kremeňová, Iveta, doc. Ing., PhD. iveta.kremenova@fpedas.uniza.sk BF417 +421/41/513 31 08
Laitkep, Dominik, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
dominik.laitkep@fpedas.uniza.sk BF306 +421/41/513 31 45
Madleňák, Radovan, prof. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra spojov)
Vedúci oddelenia (Oddelenie elektronických komunikácií a služieb - Katedra spojov)
radovan.madlenak@fpedas.uniza.sk BF413 +421/41/513 31 24
Madleňáková, Lucia, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie technológie a prevádzky spojov - Katedra spojov)
lucia.madlenakova@fpedas.uniza.sk BF442 +421/41/513 31 25
Madudová, Emília, Ing., PhD. emilia.madudova@fpedas.uniza.sk BF410 +421/41/513 31 16
Majerčáková, Margita, doc. Dr. Ing.
Vedúci katedry (Katedra spojov)
margita.majercakova@fpedas.uniza.sk BF445 +421/41/513 31 00
Paďourová, Anna, Ing., PhD. anna.padourova@fpedas.uniza.sk BF441 +421/41/513 31 29
Repková Štofková, Katarína, doc. Ing., PhD. katarina.repkova@fpedas.uniza.sk BF407 +421/41/513 31 36
Stalmašeková, Natália, Ing., PhD. natalia.stalmasekova@fpedas.uniza.sk BF412 +421/41/513 31 19
Strenitzerová, Mariana, doc. Ing., PhD. mariana.strenitzerova@fpedas.uniza.sk BF408 +421/41/513 31 31
Štalmachová, Katarína, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
katarina.stalmachova@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Štofková, Jana, prof. Ing., CSc. jana.stofkova@fpedas.uniza.sk BF409 +421/41/513 31 10
Tengler, Jiří, Ing., PhD. jiri.tengler@fpedas.uniza.sk BF446 +421/41/513 31 21
Vaculík, Juraj, prof. Ing., PhD. juraj.vaculik@fpedas.uniza.sk BF439 +421/41/513 31 32
Valicová, Alexandra, Ing., PhD. alexandra.valicova@fpedas.uniza.sk BF410 +421/41/513 31 15
Žilinčíková, Mária, Ing.
Doktorand (Katedra spojov)
maria.zilincikova@fpedas.uniza.sk BF345 +421/41/513 31 44
Zatvoriť