Zamestnanci

 

 

 

 

Konzultačné hodiny

Meno

Funkcia

Miestnosť

Email

 ZS 2017/2018

Ing. Veronika Achimská, PhD.   BF 412 veronika.achimska@fpedas.uniza.sk  
prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.   BF 447 Karol.Achimsky@fpedas.uniza.sk  
Ing. Jana Beňušová   BF 410 jana.benusova@fpedas.uniza.sk  
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

BF 440 Tatiana.Corejova@fpedas.uniza.sk  
Ing. Juraj Fabuš, PhD.   BF 407 Juraj.Fabus@fpedas.uniza.sk  
Ing. Ján Fľak, PhD.        
Ing. Miriam Garbárová, PhD.   BF 410 Miriam.Mockova@fpedas.uniza.sk  
Ing. Božena Gašková Sekretárka katedry BF 444 sekretariatks@fpedas.uniza.sk  
Ing. Petra Hollá Bachanová, PhD.   BF 412 Petra.Bachanova@fpedas.uniza.sk  
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. Vedúca Oddelenia ekonomiky spojov BF 448 Miriam.Jankalova@fpedas.uniza.sk  
Ing. Pavel Kaštánek   BF 446 Pavel.Kastanek@fpedas.uniza.sk  
Ing. Zuzana Kolarovszká, PhD.   BF 448 Zuzana.Kolarovszka@fpedas.uniza.sk  
Ing. Peter Kolarovszki, PhD.   NF 407 Peter.Kolarovszki@fpedas.uniza.sk  
Ing. Alena Košťálová, PhD.   BF 446 Alena.Kostalova@fpedas.uniza.sk  
Ing. Martina Kováčiková, PhD.   BF 412 martina.kovacikova@fpedas.uniza.sk  
doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.   BF 417 Iveta.Kremenova@fpedas.uniza.sk  
doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD. Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť FPEDAS BF 413 radovan.madlenak@fpedas.uniza.sk  
doc. Ing. Lucia Madleňáková, PhD.   BF 442 lucia.madlenakova@fpedas.uniza.sk  
Ing. Emília Madudová, PhD.   BF 410 Emilia.Madudova@fpedas.uniza.sk  
doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková Vedúca Katedry spojov BF 445 margita.majercakova@fpedas.uniza.sk  
Ing. Mária Mičeková, PhD.   BF 442 Maria.Micekova@fpedas.uniza.sk  
Ing. Anna Paďourová, PhD.   BF 441 anna.padourova@fpedas.uniza.sk  
doc. Ing. Katarína Repková Štofková, PhD.   BF 407 Katarina.Stofkova@fpedas.uniza.sk  
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry, vedúca Oddelenia technológie a prevádzky spojov

BF 411 Maria.Rostasova@fpedas.uniza.sk  
prof. Ing. Jana Štofková, PhD.   NF 409 Jana.Stofkova@fpedas.uniza.sk  
doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD.   BF 408 Mariana.Strenitzerova@fpedas.uniza.sk  
Ing. Jiří Tengler, PhD.   BF 446 Jiri.Tengler@fpedas.uniza.sk  
prof. Ing. Juraj Vaculík, PhD. Vedúci laboratória AIDC BF 439 Juraj.Vaculik@fpedas.uniza.sk