Vedenie katedry

 

vedúca Katedry spojov
doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková

E-mail: margita.majercakova@fpedas.uniza.sk
Telefón: 041/513 3100, 041/513 3126

Oddelenie ekonomiky spojov
doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD.
E-mail: Miriam.Jankalova@fpedas.uniza.sk

Oddelenie technológie a prevádzky spojov
prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
E-mail: Maria.Rostasova@fpedas.uniza.sk

Oddelenie elektronických komunikácií a služieb
doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
E-mail: Radovan.Madlenak@fpedas.uniza.sk