Študijné odbory

Bakalárske štúdium      Inžinierske štúdium      Doktorandské štúdium

Katedra je garantom akreditovaných bakalárskych študijných programov:

  • Poštové technológie a služby,
  • Elektronický obchod a manažment

a inžinierskych študijných programov:

  • Poštové inžinierstvo,
  • Elektronický obchod a manažment.

Propagačný leták Katedry spojov (kliknite pre zobrazenie)

Letak KS 2017