Aktuality

Pozvánka na výberovú prednášku ŠÚ

Pridané: 02.12.2016

Názov prednášky: MOŽNOSTI POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ ŠTATISTICKÉHO ÚRADU K VYHOTOVENIU ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Prednášajúci: Ing. O. Chovanová (riaditeľka Štatistického úradu SR - pracovisko Žilina) a Ing. K. Holienčíková
Prednáška sa uskutoční dňa 08. 12. 2016 od 12:00 do 14:00 hod. v miestnosti AULA 6

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 22.11.2016

Názov prednášky: Pohľad do zákulisia samosprávy

Prednášajúci: Martin Kapitulík (poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline a zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja)
Prednáška sa uskutoční dňa 28. 11. 2016 o 09:00 hod. v miestnosti AULA 4

Výberovú prednášku organizuje Katedra spojov v rámci aktivít „Týždeň vedy a techniky na Slovensku".

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 22.11.2016

Názov prednášky: Globalizácia po kríze - príležitosti a hrozby pre manažérov

Prednášajúci: Milan Gajdoš (Senior Manager KPMG in Slovakia)
Prednáška sa uskutoční dňa 30. 11. 2016 o 14:00 hod. v miestnosti AULA 1

Výberovú prednášku organizuje Katedra spojov v rámci aktivít „Týždeň vedy a techniky na Slovensku".

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 03.11.2016

Názov prednášky: Nové technológie a príležitosti pre študentov

Prednášajúci: Zdeno Gorelík (Regionálny manažér Trenčín, Žilina - SWAN Mobile, a.s.)
Prednáška sa uskutoční dňa 07. 11. 2016 o 10:00 hod. v miestnosti AULA 1

Výberovú prednášku organizuje Katedra spojov v rámci aktivít „Týždeň vedy a techniky na Slovensku".

Odovzdávanie zadaní záverečných prác

Pridané: 21.10.2016

Odovzdávanie zadaní záverečných prác, spojených s predajom aktualizovanej brožúrky „Pokyny pre vypracovanie záverečnej práce na Katedre spojov" a kontrolou osobných údajov bude realizované začiatkom novembra.
Presný termín a miestnosť bude stanovený dodatočne. Sledujte stránku KS.

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 19.10.2016

Názov prednášky: Dôležitosť plánovania - obchodný plán pre manažérov

Prednášajúci: Milan Gajdoš (Senior Manager KPMG in Slovakia)
Prednáška sa uskutoční dňa 02. 11. 2016 o 14:00 hod. v miestnosti AULA 1.

VÝBER TÉM ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Pridané: 28.09.2016

Na katedrovej stránke budú 28. 9. 2016 o 12:00 zverejnené iba voľné témy BP/DP. Témy, ktoré ste si rezervovali resp. vlastné témy pre ktoré ste si našli vedúcich v zozname nenájdete.

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA NA KATEDRU SPOJOV

Pridané: 30.06.2016

Nepremeškaj svoju šancu a pošli svoju prihlášku na vysokoškolské štúdium na Katedre spojov.
Bližšie informácie a prihlášku nájdeš tu.

KONFERENCIA MARVI 2016

Pridané: 29.06.2016

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Katedra spojov

Vás pozývajú na 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie MARVI 2016 

24. - 25. November 2016 
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity v Žiline

Konferencia sa koná pod záštitou rektorky ŽU v Žiline, Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. 

Webová stránka konferencie
Pozvánka vo formáte pdf

Vypísanie tém ZP pre akademický rok 2016/2017

Pridané: 29.06.2016

Témy záverečných prác (BP aj DP) budú vypísané v priebehu 1. týždňa zimného semestra, akademického roku 2016/2017 (od 26.9. do 30.9.2016).

Študent si po zvolení príslušnej témy, vyplní tlačivo "Návrh témy BP/DP" požadovanými údajmi, vytlačí a podpísané od vedúceho ZP odovzdá tajomníkovi. 

V položke "Kontakt na študenta" - email, študent uvedie svoju školskú e-mailovú adresu.

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>