Aktuality

Harmonogram ŠS - Akademický rok 2016/2017

Pridané: 16.05.2017

POZOR ZMENA V HARMONOGRAME ŠS PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Zmena sa týka:

  • komisie č. 1 v utorok 23.5.2017, kde došlo k aktualizácií počtu študetov,
  • komisie č. 3 v utorok 23.5.2017, kde došlo k aktualizácií počtu študentov.

Harmonogram je aktuálny  k dátumu 18. 5. 2017  

Pre zobrazenie harmonogramu Bakalárskych štátnych skúšokkliknite sem.
Pre zobrazenie harmonogramu Inžinierskych štátnych skúšok, kliknite sem.

Objavuj svet komunikácií! Študuj u nás!

Pridané: 05.04.2017

Pošli svoju prihlášku do 30.4.2017
Viac informácií v sekcii štúdium, alebo na stánke FPEDAS .

Poštové technológie a služby
Elektronický obchod a manažment

Poštové služby Poštové služby

Interview Day

Pridané: 04.04.2017

Termín konania: 12. 4. 2017 

Cieľom Interview Day je umožniť študentom, aby si mohli nájsť zamestnanie už pred ukončením štúdia na vysokej škole. Podujatie je určené pre študentov 2. ročníka inžinierskeho štúdia, prípadne pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí nemienia pokračovať v štúdiu. 

Študentom budú predstavené spoločnosti a v rámci Table Talk budú mať priestor na rozhovory o pracovných podmienkach a kritériách na prijatie. Ak sa študent rozhodne, odovzdá svoj životopis a absolvuje už prvé kolo pohovorov. Následne ich zamestnávateľ môže pozvať na druhé kolo. Študenti si môžu pozrieť aj „vzorový" pohovor.

Zúčastnené firmy: Kia Motors, Lugera, ESCAD Slovakia s.r.o., VIENA INTERNATIONAL, s.r.o., Tetras, Glovis Slovakia, TESCO STORES.

Viac informácií tu. 

Pozvánka na výberovú prednášku United Parcel Service Czech Republic, s.r.o.

Pridané: 04.04.2017

Prednášajúci:
Bc. Klára Kuklíková
Freight Forwarding Manager CZ, SK
Petr Beneš
Operations Manager
Ing. Martin Matuna
Country HR Manager CZ, SK, UA

ROZSAH PREZENTÁCIE A WORKSHOPU:
1. Videoprezentácia UPS
2. UPS - pôsobenie na Slovensku, v ČR
3. Operácia Small Pack, popis procesov, ukážka prístroja DIAD, definícia služieb
4. Operácia Freight Forwarding, typy dopravy, produkty + marketing a sales
5. Aspekty HR v oblasti logistických služieb, Safety programy
6. Workshop - 5-7 Case studies z oblasti Small Pack a Freight forwarding

ŠTVRTOK 27.4.2017 od 08.00 do 11:00 hod. v AULE 1

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 07.03.2017

Názov prednášky: Praktické využitie modelovania podnikových procesov pri predaji a implementácii ERP systému IFS Applications

Prednáška sa uskutoční dňa 9.3.2017 (štvrtok) o 15:00 hod. v miestnosti AF 110.

Pozvánka na výberovú prednášku z praxe

Pridané: 28.02.2017

Názov prednášky: Využitie zasielateľskej databanky RAALTRANS

Prednášajúci: Ing. Martin Staněk (AALTRANS a.s., Hradec Králové, Česká republika)
Prednáška sa uskutoční dňa 6.3.2017 od 15:00 - 16:30 v aule DATALAN (BG 01)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2017

Pridané: 13.02.2017

Príď sa pozrieť ako sa u nás študuje a objav svet komunikácií!

Navšítív náš prezentačný stánok už od 09:00 hod. a zaži prehliadku našich laboratórii.
Piatok 17.02.2017 o 10:00 hod. v AULE DATALAN

Katedra spojovDOD

Objavuj svet komunikácií! Študuj u nás!

Pridané: 13.02.2017

Katedra spojov

Katedra spojov poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných  programov:

BAKALÁRSKE študijné programy:

  • elektronický obchod a manažment
  • poštové technológie a služby

INŽINIERSKE študijné programy:

  • elektronický obchod a manažment
  • poštové inžinierstvo

POŠLI SVOJU PRIHLÁŠKU

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM do 30. 04. 2017
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM do 31. 03. 2017

Bližšie informácie nájdeš tu.

Spolupráca Katedry spojov so strednými školami v regióne dostala ďalší rozmer

Pridané: 13.02.2017

Na naplnenie úlohy rozvíjania spolupráce medzi strednými a vysokými školami, s cieľom pripraviť študentov na ďalšie vzdelávanie, sa realizovala na Katedre spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej UNIZA) v spolupráci so Súkromnou obchodnou akadémiou v Žiline (ďalej SOAZA) ďalšia forma rozvoja vzájomných vzťahov, a to v podobe spolupráce pri tvorbe nového školského vzdelávacieho programu - 7237 M informačné systémy a služby (ďalej ISS). Manažment strednej odbornej školy pri tvorbe predmetného vzdelávacieho programu reagoval na nedostatok kvalifikovanej a zároveň špecializovanej pracovnej sily v oblasti informačno-komunikačných technológií na Slovensku a na potrebu získavania digitálnych zručností prirodzenou a postupnou formou už na základných a stredných školách. Zároveň bolo zámerom vyplniť „biele miesto" na trhu stredoškolského vzdelávania na území Žilinského samosprávneho kraja, kde sa študijný odbor ISS na žiadnej strednej odbornej škole nevyučuje. UNIZA pri tejto inovačnej aktivite strednej školy bola požiadaná o posúdenie predloženého školského vzdelávacieho programu a o vydanie súhlasného stanoviska k jeho zaradeniu do siete odborov. Študentom strednej školy tak bude umožnené získať vedomosti a zručnosti, ktoré sú predpokladom pre úspešné prijatie na vysokú školu a pokračovanie v štúdiu na príbuznom študijnom odbore a študijnom programe, napr. na študijnom programe Elektronický obchod a manažment, ktorý Katedra spojov ponúka. Posúdením, oponovaním a vyjadrením súhlasného stanoviska k predloženému návrhu nového študijného odboru v SOAZA zo strany UNIZA došlo k vytvoreniu predpokladov vzájomne prospešného prepojenia strednej školy a univerzity - prospešného najmä pre študentov, ktorí sa pre takéto profesijné smerovanie rozhodnú.

Rekonštrukcia webovej stránky KS

Pridané: 31.01.2017

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia webovej stránky KS.
Aktuálne informácie o prijímacom konaní sú dostupné v sekcii "Štúdium/Uchádzač o štúdium" a na stránkach FPEDAS.

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>