Aktuality

Prijímačky

Pridané: 18.06.2016

Už sa to blíži! Nezabudni prísť na prijímačky 21. resp. 22. 6. 2016

Prijímačky

Letná škola ŠKODA AUTO - "Green Solutions for Business and Industry"

Pridané: 17.05.2016

ŠKODA AUTO Vysoká škola v spolupráci so Žilinskou univerzitou a ďalšími partnerskými univerzitami z Poľska, Nemecka a Fínska usporiada 2. ročník letnej školy v Mladej Boleslavi (ČR) s témou „Green Solutions for Business and Industry“. Žilinskú univerzitu bude reprezentovať šesť študentov.

Ide o atraktívnu príležitosť:

  •     Práca v medzinárodnom tíme študentov;
  •     Riešenie reálnych prípadových štúdií;
  •     Finančný grant ERASMUS (na celý pobyt, dopravu...);
  •     3 kredity za úspešné absolvovanie;
  •     Podpora od ŠKODA AUTO (exkurzie, škole;nia, prednášky...).
Viac informácií nájdete tu.

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 05.05.2016

Žilinská univerzita v Žiline a AZU (Aktivita zvyšuje úspech),
Vás pozývajú na výberovú prednášku

podnikateľky Oľgy Apoleníkovej zo Salaša Pružina - príbeh úspešného podniku.

Prednáška sa uskutoční dňa 11.5.2016 o 14:00 hod. v miestnosti NG 01, na tému:
"Koľko námahy stojí vybudovať úspešný podnik."

Tešíme sa na Vašu účas.

Objavuj svet komunikácií

Pridané: 05.04.2016

Video pre uchádzačov o štúdium. Prosíme čo najviac zdieľať.

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 15.03.2016

"S querillou do online-u"

Prednášať budú odborníci z marketingovej firmy KreativGang, s.r.o.
Termín: 16.3.2016 o 10:00 hod.
Miesto: AS 227 (NS 21) 

Pozvánka na výberovú prednášku - Logistické procesy v koncerne IKEA

Pridané: 14.03.2016

Prednášajúci: Peter Ac - Logistics manager - IKEA Purchasing operations North East Europe
Prednáška sa uskutoční dňa 30. 3. 2016 o 13:00 hod. v AULE 1

Logistika je v spoločnosti IKEA kľúčovým faktorom úspechu, ktorý pomáha napĺňať jej víziu
"Vytvoriť lepší každodenný život pre čo najviac ľudí"
(Better everyday  life for the many people).

V priebehu prednášky bude predstavená spoločnosť IKEA a jej logistické procesy v moskovskom regióne, začínajúce u dodávateľov, až po samotnú distribúciu produktov do obchodov IKEA. Budú odprezentované výkonnostné ukazovateľe spoločnost, ako aj niekoľko súčasných a budúcich projektov s väzbou na hodnotu pre zákazníkov IKEA. Prednáška bude v SJ.

Zmena titulného listu ZP

Pridané: 26.02.2016

V brožúrke: "Pokyny pre vypracovanie záverečnej práce na Katedre spojov pre akademický rok 2015/2016" je potrebné opraviť informáciu uvedenú v kapitole 2.2 Titulný list práce.

Namiesto: "Študijný program a študijný odbor uvádzajte podľa príslušnosti spolu s číslom (sú uvedené na oficiálnom zadaní ZP)."

Aktuálne platí: "Študijný program uvádzajte podľa príslušnosti spolu s číslom. Študijný odbor uvádzajte podľa príslušnosti bez čísla. Tieto informácie sú uvedené na oficiálnom zadaní ZP."

PRIHLÁSENIE SA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU Bc. + ďalšie dôležité informácie pre končiaci ročník

Pridané: 24.02.2016

PRIHLÁSENIE SA NA ŠTÁTNU SKÚŠKU

Pozvánka na výberovú prednášku

Pridané: 20.11.2015

Žilinská univerzita, fakulta PEDAS, Katedra spojov
si Vás dovoľuje pozvať na prednášku
Ing. Oľgy Chovanovej a Ing. Kataríny Holienčíkovej
zo Štatistického úradu SR, pracovisko Žilina, na tému

Štatistické údaje a efektívny spôsob ich získavania pre potreby záverečných prác vysokoškolského štúdia

Prednáška sa uskutoční dňa 30.11. 2015 o 10: 00 hod. v miestnosti NS 20, Veľký diel

Pozvánka na výberovú prednášku Paypal

Pridané: 16.11.2015

Pozvánka na výberovú prednášku odborníka z praxe, ktorú organizujeme na Katedre spojov v spolupráci so spoločnosťou Paypal v rámci akcie “Týždeň vedy a techniky na Slovensku”.

Názov prednášky: Aktuálne problémy a príležitosti elektronických platobných systémov

Prednášajúci: Ing. Peter Černek, PhD.
Prednáška sa uskutoční dňa 18.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti VD1.

1 2 3 4 5 6 7 > >>