Profil katedry

Katedra spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, je profilovou katedrou pre vzdelávanie vysokoškolských odborníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií, poštových služieb, technológií a elektronických komunikácií.

Smerovanie katedry je orientované na výchovu odborníkov pre potreby podnikateľskej sféry, predovšetkým z poštového, finančného, bankového sektora a sektora elektronických komunikácií. Katedra je garantom akreditovaných bakalárskych študijných programov:

  • Poštové technológie a služby,
  • Elektronický obchod a manažment

a inžinierskych študijných programov:

  • Poštové inžinierstvo,
  • Elektronický obchod a manažment.

Viac informácií o študijných programoch v časti Uchádzač/študijne odbory
 

Propagačný leták KS (kliknite pre zobrazenie)

Leták KS 2017