ZAČIATOK ZIMNÉHO SEMESTRA

Zimný semester začína už 25. 09. 2017!

Zápis do jednotlivých ročníkov akademického roka:

do 2. ročníka Bc.:  05. 09. 2017
do 3. ročníka Bc.:  06. 09. 2017
do 2. ročníka Ing.: 07. 09. 2017


Zisti viac!