Kontaktné osobydoc. Dr. Ing. Margita Majerčáková
vedúca Katedry spojov
E-mail: margita.majercakova@fpedas.uniza.sk
Telefón: 041/513 3100, 041/513 3126
 

Ing. Božena Gašková
sekretariát Katedry spojov
E-mail: sekretariatks@fpedas.uniza.sk
Telefón:041/513 3101