Katedra spojov

60.výročie ŽU
Kolektív Katedry spojov pri príležitosti 60. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline. (1953-2013)