Informácie od tútora - 3. ročník Bc.


Oficiálne zadanie záverečnej práce

Študent odovzdá do 10. 10. 2017 tútorovi (Ing. Petra Hollá Bachanová, PhD.) vytlačený návrh zvolenej témy, ktorý bude podpísaný príslušným vedúcim záverečnej práce, ktorý je v návrhu témy uvedený.

Vzhľadom na to, že k dnešnému dátumu nie sú odovzdané všetky podklady pre vystavenie originálov zadaní záverečných prác, zo strany študentov (návrhy tém ZP, podpísané vedúcim ZP), budú originálne zadania ZP odovzdávané študentom v náhradnom termíne. Termín bude zverejnení na stránkach KS.



Dokumenty dôležité k spracovaniu záverečnej práce

Stiahnite si dokumenty dôležité k spracovaniu vašej záverečnej práce:

Dokumenty sú prístupné aj v sekcii študent - štátne skúšky.