Veda a výskum

 

KONFERENCIE A ODBORNÉ SEMINÁRE

DIAGNOSTIKA PODNIKU, CONTROLLING A LOGISTIKA
Cieľom konferencie je vzájomná výmena vedeckých informácií a záverov o metodológii diagnostiky podniku, hľadanie optimálnych riešení v prípade negatívnych tendencií v podniku, ako aj nadviazanie a prehlbovanie kontaktov s domácimi i zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami.
Odkaz: http://diagnostika.uniza.sk/

DoNT - DAY OF NEW TECHNOLOGIES
Workshop je tematicky zameraný na:     problematiku technológie RFID ako nástroja pre inovácie v čase hospodárskej krízy,     transfer poznatkov  získaných prostredníctvom nových technológií do praxe,     rozvoj automatickej identifikácie a zachytávania údajov (AIDC) v podnikateľskom prostredí.
Odkaz: http://dont.uniza.sk/

ROZVOJ EUROREGIÓNU BESKYDY
Cieľom konferencie je poznávanie a diagnóza spoločensko-ekonomických podmienok, možností, činnosti samospráv a využívania európskych fondov s cieľom podpory a rozvoja územia euroregiónu.

POSTPOINT
Medzinárodné stretnutie zástupcov poštových správ, pedagogických a vedeckých pracovníkov univerzít je zamerané na rôzne oblasti poštového sektora a rozvíjanie spolupráce s poprednými domácimi i zahraničnými inštitúciami.
Odkaz: http://www.postpoint.sk

MARVI
Stretnutie pedagógov a výskumných pracovníkov z univerzít a vzdelávacích inštitúcií, ako aj zástupcov reklamných agentúr má za cieľ vzájomnú výmenu vedeckých informácií a záverov z oblasti marketingu vzdelávacích inštitúcií, ako aj nadviazanie a prehĺbenie kontaktov s domácimi i zahraničnými vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami.
Odkaz: http://www.marvi.sk/

SCIENCE DAY KATEDRY SPOJOV
Cieľom je prezentácia výsledkov spolupráce Katedry spojov s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Poštovým regulačným úradom a Slovenskou poštou, a. s.